Chương trình nghệ thuật Đôi bờ Ví Giặm | VTC3

Theo dõi
VTC3

5469 theo dõi

Xuất bản 9 tháng trước

VTC3 | Chương trình nghệ thuật "Đôi bờ Ví Giặm" được thực hiện với hình thức cầu truyền hình trực tiếp tại 2 điểm cầu Nghệ An – Hà Tĩnh. Chương trình được dà...

Chủ đề: VTC3

Xem thêm

Bình luận