Chương trình nghệ thuật Đôi bờ Ví Giặm | VTC3

Xuất bản 1 năm trước

VTC3 | Chương trình nghệ thuật "Đôi bờ Ví Giặm" được thực hiện với hình thức cầu truyền hình trực tiếp tại 2 điểm cầu Nghệ An – Hà Tĩnh. Chương trình được dà...

Chủ đề: Now Giải trí

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO