AoE Liên Tỉnh 2018 | Bắc Bộ 2 | Vòng Bảng | Random - Trận 1 | H.M.Cường vs T.V.Cường

Xuất bản 1 năm trước

#AoELienTinh2018 #GameTVGiaiDau #GameTVPlus #AgeofEmpires #GameTV AoE Liên Tỉnh 2018 Được Tổ chức bởi GameTV + GameTV PLus