Xử phạt mua bán ngoại tệ: đúng luật – sai lý?| VTC14

Xuất bản 9 tháng trước

VTC14 |Như trong phần đầu của Bản tin hôm nay, chúng tôi đề cập đến, việc anh thợ điện Nguyễn Cà Rê bị phạt 90 triệu đồng khi đổi 100 USD tại cửa hàng vàng t...

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

Bình luận