32 người được thưởng nóng khi phát hiện đổ rác, tè bậy| VTC14

Xuất bản 9 tháng trước

VTC14 |32 NGƯỜI ĐƯỢC THƯỞNG NÓNG KHI PHÁT HIỆN ĐỔ RÁC, TÈ BẬY Tại để giảm thiểu nạn đổ rác thải, tiểu bậy, chính quyền một số phường ở quận Tân Phú – TP HCM ...

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

Bình luận