Ngày mai miền Bắc sẽ ấm lên trước khi đón không khí lạnh| VTC14

Xuất bản 9 tháng trước

VTC14 |NGÀY MAI MIỀN BẮC SẼ ẤM LÊN TRƯỚC KHI ĐÓN KHÔNG KHÍ LẠNH Dự báo ngày mai 26/10 nền nhiệt cao ở Miền Bắc sẽ tiếp tục duy trì cho đến đêm mai khi không ...

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm </