Dân Hà Nội sống mòn bên “bể phốt lộ thiên” cải tạo 6 năm không xong| VTC14

Xuất bản 1 năm trước

VTC14 |DÂN HÀ NỘI SỐNG MÒN BÊN “BỂ PHỐT LỘ THIÊN” CẢI TẠO 6 NĂM KHÔNG XONG Hàng chục năm nay, người dân sống gần mương Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội) giống ...

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO