Bà mẹ “mắn” nhất thế giới khi sinh 44 con dù mới ở tuổi 40| VTC14

Xuất bản 1 năm trước

VTC14 |BÀ MẸ “MẮN” NHẤT THẾ GIỚI KHI SINH 44 CON DÙ MỚI Ở TUỔI 40 Một bà mẹ 40 tuổi người Uganda đã trở nên nổi tiếng không chỉ ngay tại quê nhà, mà còn trên...

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO