Hàng loạt trẻ sơ sinh ở Pháp chào đời mà không có tay| VTC14

Xuất bản 10 tháng trước

VTC14 |HÀNG LOẠT TRẺ SƠ SINH Ở PHÁP CHÀO ĐỜI MÀ KHÔNG CÓ TAY Câu chuyện về những em bé sơ sinh ở Pháp chào đời mà không có tay hoặc cánh tay trong câu chuyện...

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

Bình luận