2 trường hợp ngân hàng được cung cấp thông tin bảo mật khách hàng | VTC14

Xuất bản 10 tháng trước

VTC14 | 2 TRƯỜNG HỢP NGÂN HÀNG ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG TIN BẢO MẬT KHÁCH HÀNG Theo Nghị định 117 mới có hiệu lực, ngân hàng chỉ được cung cấp thông tin khách hàn...

Chủ đề: Now Đời sống