Thời tiết 12h 02/11/2018: Thời tiết miền Bắc hanh khô, lưu ý bổ sung nước | VTC14

Xuất bản 10 tháng trước