Thời tiết biển 02/11/2018: Bão số 7 trên biển Đông suy yếu thành áp thấp nhiệt đới | VTC14

Xuất bản 9 tháng trước

VTC14 | Sau khi đi vào biển Đông, bão số 7 suy yếu rất nhanh. Sáng nay, bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và lúc này thì nó đang có vị trí ở cách q...

Chủ đề: