Bị bố và mẹ kế bắt ăn chất thải, bé 8 tuổi tử vong | VTC14

Xuất bản 9 tháng trước

VTC14 | BỊ BỐ VÀ MẸ KẾ BẮT ĂN CHẤT THẢI, BÉ 8 TUỔI TỬ VONG Câu chuyện vừa xảy ra tại Brazil, một cậu bé 8 tuổi đã bị bố ruột và mẹ kế lạm dụng, bỏ đói suốt m...

Chủ