Nhân viên nhà xác trộm mắt thi thể đem bán | VTC14

Theo dõi
VTC14

5357 theo dõi

Xuất bản 8 tháng trước

VTC14 | NHÂN VIÊN NHÀ XÁC TRỘM MẮT THI THỂ ĐEM BÁN Cảnh sát Trung Quốc vừa phát hiện một đường dây buôn bán mô tạng khi một nhân viên nhà xác bệnh viện Ninh ...

Chủ đề: VTC14

Xem thêm

Bình luận