Thời tiết cuối ngày 23h 02/11/2018: Miền Bắc độ ẩm xuống mức thấp nhất chỉ còn 25 đên 40%.| VTC14

Theo dõi
VTC14

5355 theo dõi

Xuất bản 8 tháng trước

VTC14 | Miền Bắc ở trong trạng thái hanh khô với độ ẩm xuống mức thấp nhất chỉ còn 25-40%. Đây là trạng thái đặc trưng những ngày cuối thu miền Bắc nhưng điề...

Chủ đề: VTC14

Xem thêm

Bình luận