Hà Nội: Tiêm vét vắc xin sởi – rubella cho trẻ từ 1-5 tuổi | VTC14

Xuất bản 1 năm trước

VTC14 | HÀ NỘI: TIÊM VÉT VẮC XIN SỞI – RUBELLA CHO TRẺ TỪ 1-5 TUỔI Năm nay, dịch Sởi ở Hà Nội diễn biến khá bất thường. Để dịch không bùng phát diện rộng, ng...

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

Bình luận