Khó khăn quy hoạch trạm ép rác | VTC14

Xuất bản 1 năm trước

VTC14 | KHÓ KHĂN QUY HOẠCH TRẠM ÉP RÁC Hiện trên địa bàn thành phố có khoảng 1.000 điểm tập kết rác; 26 trạm trung chuyển. Trong đó, có 8 trạm trung chuyển h...

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

Bình luận