Khó khăn quy hoạch trạm ép rác | VTC14

Theo dõi
VTC14

5339 theo dõi

Xuất bản 8 tháng trước

VTC14 | KHÓ KHĂN QUY HOẠCH TRẠM ÉP RÁC Hiện trên địa bàn thành phố có khoảng 1.000 điểm tập kết rác; 26 trạm trung chuyển. Trong đó, có 8 trạm trung chuyển h...

Chủ đề: VTC14

Xem thêm

Bình luận