Mất 17.000 lít nước chỉ để sản xuất ra 1 kg socola.

Xuất bản 1 năm trước

Tổng hợp lượng nước được sử dụng để tạo ra các loại thức ăn. Người ta phải mất hơn Tổng hợp lượng nước được sử dụng để tạo ra các loại thức ăn. Người ta phải mất hơn 17.000 lít nước chỉ để sản xuất ra 1 kg socola.

Chủ đề: Video HOT

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO