Nè biết gì chưa 888 | Tập 6 - Ươm mầm chuyện lớn

Xuất bản 5 tháng trước

Hai gia đình hàng xóm (bà Là và ông Thế) trong một khu phố với hai lối sống khác nhau, có lúc mâu thuẫn, có lúc gần gũi nâng đỡ nhau. Qua đó, bộ phim phản ánh những cái nhìn đa chiều về các vấn đề của gia đình trong xã hội.

Chủ đề: Sitcom

Xem thêm

Bình luận