Trung bình 4 điểm vẫn trượt tốt nghiệp?

Theo dõi
VTC9

5370 theo dõi

Xuất bản 5 tháng trước

VTC9 | Nếu tỉ lệ điểm trong xét tốt nghiệp được thay đổi theo hướng điểm thi 70%, điểm trung bình lớp 12 là 30% thì tỉ lệ trượt tốt nghiệp sẽ tăng cao. 4 điể...

Chủ đề: VTC9

Xem thêm

Bình luận