Đối thủ Việt Nam sử dụng quyền đặc biệt Asian Cup

Xuất bản 1 năm trước

VTC | Ngay trước ngày khai mạc, đối thủ cùng bảng với Việt Nam là ĐT Iraq bất ngờ sử dụng quyền đặc biệt cho sự điều chỉnh nhân sự của mình. ----------------...

Chủ đề: Now Thể thao

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO