La Thành và Diễm Châu bất ngờ bị Puka bắt quả tang trong khách sạn