[Trực tiếp] HÀ NỘI SẮP HẾT MƯA ẨM? | VTC14

Theo dõi
VTC14

4811 theo dõi

Xuất bản 5 tháng trước

(14h-11/1/2019) [Trực tiếp] HÀ NỘI SẮP HẾT MƯA ẨM? Liên tục những ngày trở lại đây, miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội trải qua dạng thời tiết khó chịu nhấ...

Chủ đề: VTC14

Xem thêm

Bình luận