Thời tiết du lịch 11/01/2019: Đồng Tháp không mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 32-33 độ | VTC14

Theo dõi
VTC14

4811 theo dõi

Xuất bản 5 tháng trước

VTC14 | Đồng Tháp mang tiết trời đặc trưng của mùa khô Nam Bộ với trời hầu như không mưa, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất từ 32-33 độ, thấp nhất ở khoảng 23-...

Chủ đề: VTC14

Xem thêm

Bình luận