Vaccine phòng cúm mùa do Việt Nam sản xuất được lưu hành | VTC14

Xuất bản 7 tháng trước

VTC14 | VACCINE PHÒNG CÚM MÙA DO VIỆT NAM SẢN XUẤT ĐƯỢC LƯU HÀNH Thời tiết chuyển mùa là điều kiện thuận lợi để bệnh cúm mùa lây lan, đe dọa sức khỏe người d...

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

Bình luận