Thời tiết 12h 01/02/2019: Miền Bắc nhiệt độ giảm nhẹ trong 3 ngày tới| VTC14

Xuất bản 7 tháng trước

VTC14 |Trong trưa chiều nay nền nhiệt giảm nhẹ so với những ngày trước, tại khu vực đồng bằng trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ ban trưa chỉ tăng lên ngưỡn...