Khu rừng thẳng đứng ở Trung Quốc| VTC14

Xuất bản 6 tháng trước

VTC14 |KHU RỪNG THẲNG ĐỨNG Ở TRUNG QUỐC Những tòa cao ốc đầy cây xanh gọi là “Khu rừng thẳng đứng”, vừa được khánh thành tại thành phố Chengdu, ph...

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

Bình luận