Khu rừng thẳng đứng ở Trung Quốc| VTC14

Theo dõi
VTC14

4236 theo dõi

Xuất bản 2 tháng trước

VTC14 |KHU RỪNG THẲNG ĐỨNG Ở TRUNG QUỐC Những tòa cao ốc đầy cây xanh gọi là “Khu rừng thẳng đứng”, vừa được khánh thành tại thành phố Chengdu, ph...

Chủ đề: VTC14

Xem thêm

Bình luận