Chuyện người đàn ông tự nguyện hiến đất, làm đường vùng thiên tai | VTC14

Xuất bản 6 tháng trước

VTC14 | CHUYỆN NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỰ NGUYỆN HIẾN ĐẤT, LÀM ĐƯỜNG VÙNG THIÊN TAI Một người đàn ông ở Yên Bái đã tự nguyện hiến hàng ngàn m2 đất để làm mặt bằng xây ...

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

Bình luận