Thời tiết 6h 11/02/2019: Thời tiết trên cả nước thuận lợi cho người dân khai xuân | VTC14

Xuất bản 6 tháng trước

VTC14 | Thời tiết ngày hôm nay trên khắp mọi miền đất nước cũng rất thuận lợi, tạo điều kiện cho các hoạt động lưu thông, sản xuất của người dân. -----------...

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

Bình luận