Hành trình 20 ngày mang mùa xuân ra Trường Sa | VTC14

Xuất bản 6 tháng trước

VTC14 | HÀNH TRÌNH 20 NGÀY MANG MÙA XUÂN RA TRƯỜNG SA Trong tiểu mục "Câu chuyện buổi sáng" ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được kể về hành trình mang mùa x...

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

Bình luận