Thời tiết các thành phố lớn 14/02/2019:Trung Bộ nhiệt độ ngưỡng 25-28 độ | VTC14