Triệu Phật Tử rơi nước mắt khi bé Tú Thanh hát Mong Cha Mẹ Được An Vui