Cái Tết Của Thằng Khờ (Full) - Quách Ngọc Tuyên, Lê Nam, Hứa Minh Đạt, Lê Trang, Trịnh Thảo

Xuất bản 3 tháng trước

CÁI TẾT CỦA THẰNG KHỜ Một sản phẩm của Quách Ngọc Tuyên gửi đến khán giả nhân dịp tết Kỷ Hợi. Đạo Diễn: Giang Thanh Khách Mời: Hứa Minh Đạt, Lê Nam, Lê Trang, Trịnh Thảo, Hồng Trang, Thái Quốc Nguyên, Lạc Hoàng Long

Chủ đề: Quách Ngọc Tuyên Official

Xem thêm

Bình luận