8/3 Lịch sử và ý nghĩa của ngày Quốc tế phụ nữ

Xuất bản 4 tháng trước

Ngày Quốc tế Phụ nữ hay còn gọi là Ngày Liên Hiệp Quốc vì Nữ quyền và Hòa bình Quốc tế được tổ chức vào ngày 8 tháng 3 hằng năm. Ngày này được Liên Hiệp Quốc chính thức hóa vào năm 1977. .

Chủ đề: Quốc tế phụ nữ 8/3

Xem thêm

3 bình luận SẮP XẾP THEO