Đạo diễn Việt Tú và Công ty Tuần Châu HN ra tòa

Theo dõi
VTC9

5689 theo dõi

Xuất bản 3 tháng trước

VTC9 | Theo thông báo của Tòa án nhân dân TP Hà Nội, phiên sơ thẩm vụ kiện quyền sở hữu trí tuệ giữa đạo diễn và Công ty Tuần Châu Hà Nội sẽ diễn ra ngày 14/...

Chủ đề: VTC9

Xem thêm

Bình luận