Đạo diễn Việt Tú và Công ty Tuần Châu HN ra tòa

Xuất bản 6 tháng trước

VTC9 | Theo thông báo của Tòa án nhân dân TP Hà Nội, phiên sơ thẩm vụ kiện quyền sở hữu trí tuệ giữa đạo diễn và Công ty Tuần Châu Hà Nội sẽ diễn ra ngày 14/...

Chủ đề: Now Ẩm thực