Công ty tiếng xấu đồn xa, nhân viên hoàn toàn cạn lời khi gặp gỡ khách hàng "đặc biệt"

Theo dõi
YAN TV

61598 theo dõi

Xuất bản 7 tháng trước

Công ty tiếng xấu đồn xa, nhân viên hoàn toàn cạn lời khi gặp gỡ khách hàng "đặc biệt"

Chủ đề: YAN TV

Xem thêm

Bình luận