Kiểm soát chất lượng đầu vào khối ngành Y

Theo dõi
VTC1

4571 theo dõi

Xuất bản 3 tháng trước

VTC1 | Để chấm dứt tình trạng tăng số lượng tuyển sinh không theo quy hoạch, Bộ GD-ĐT đã đưa ra nhiều quy định để kiểm soát chất lượng đầu vào của khối ngành...

Chủ đề: VTC1

Xem thêm

Bình luận