Hòa Bình: Thí sinh 27,5 điểm chấm thẩm định còn 1 điểm

Theo dõi
VTC9

5932 theo dõi

Xuất bản 3 tháng trước

VTC9 | Trong tổng 64 thí sinh được nâng điểm có một thí sinh có tổng điểm khi chấm lần đầu là 27,5 điểm nhưng điểm thực chỉ là 1 điểm. Thí sinh này có tới 2 ...

Chủ đề: VTC9

Xem thêm

Bình luận