Tranh quý ở nhà thờ Đức bà Paris được phục chế và lưu giữ | VTC14

Xuất bản 3 tháng trước

VTC14 | TRANH QUÝ Ở NHÀ THỜ ĐỨC BÀ PARIS ĐƯỢC PHỤC CHẾ VÀ LƯU GIỮ Ngày 19/4, Bộ trưởng Văn hóa Pháp Franck Riester (Phrăng Ri-ét-xtê) cho biết các bức tranh ...

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

Bình luận