Thời tiết 12h 21/04/2019: Nắng nóng tại Đông Bắc Bộ đã giảm bớt | VTC14

Xuất bản 4 tháng trước

VTC14 | Tại Bắc Bộ sẽ chịu tác động nhẹ của một khối khí lạnh nén yếu rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây nên nắng nóng ở các tỉnh phía Đông có p...

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

Bình luận