Thời tiết biển 21/04/2019: Vùng biển ven bờ của khu vực Trung Bộ, Nam Bộ có thời tiết tốt | VTC14

Xuất bản 4 tháng trước

VTC14 | Các vùng biển ven bờ của khu vực Trung Bộ, Nam Bộ và ngoài khơi xa từ Bắc đến giữa và cả vùng biển Nam Biển Đông (bao gồm cả hai huyện đảo Hoàng Sa v...

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

Bình luận