Rút nhầm thẻ, trọng tài giải Hạng Nhất QG bị treo còi