LEMON KIDS - Truyện cho bé Gà trống choai thông minh

Xuất bản 9 tháng trước

Trống choai nói với Chó mực: “Anh Chó này, chúng ta mau tìm một chỗ nào đó để ngủ qua đêm đi, nếu gặp phải thú dữ ngoài này thì phiền phức lắm.” Chó mực nói: “Yên tâm đi Trống choai, tôi sẽ tìm được một nơi an toàn cho chúng ta.”

Chủ đề: Dạy Bé Học

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO