Thời tiết nông vụ 15/05/2019: Rệp sáp bột hồng hại sắn có khả năng bùng phát | VTC14

Xuất bản 4 tháng trước

VTC14 | Khi phát hiện rệp sáp bột hồng hại sắn trên đồng ruộng trong điều kiện thời tiết khô, nắng nóng, một số thiên địch trên đồng ruộng thấp thì phải phun...

Chủ đề: Now Đời sống