Thời tiết nông vụ 16/05/2019: Nghêu bị suy yếu và thiệt hại ở Trà Vinh | VTC14

Theo dõi
VTC14

5027 theo dõi

Xuất bản 1 tháng trước

VTC14 | Trước tình hình trên, ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo bà con thu hoạch nhanh số lượng nghêu đạt kích cỡ thương phẩm; đồng thời tạm ngưng thả giống ...

Chủ đề: VTC14

Xem thêm

Bình luận