Ký sự 141: Nhét ma túy vào... đầu gối, vẫn không thoát, thật kỳ khôi!

Xuất bản 3 tháng trước

Cất giữ ma túy ở chỗ "hiểm" nhưng vẫn không thoát được thanh tra của lực lượng 141

Chủ đề: Tin 24h

Xem thêm

Bình luận