Bé 2 tuổi tè dầm ướt quần áo, mẹ nhẫn tâm dìm con xuống nước để trừng phạt | VTC14

Theo dõi
VTC14

4865 theo dõi

Xuất bản 5 ngày trước

VTC14 | BÉ 2 TUỔI TÈ DẦM ƯỚT QUẦN ÁO, MẸ NHẪN TÂM DÌM CON XUỐNG NƯỚC ĐỂ TRỪNG PHẠT Trẻ nhỏ thường xuyên mắc lỗi và nhiều cha mẹ đã sử dụng các hình phạt nhằm...

Chủ đề: VTC14

Xem thêm

Bình luận