Bé 2 tuổi tè dầm ướt quần áo, mẹ nhẫn tâm dìm con xuống nước để trừng phạt | VTC14

Xuất bản 3 tháng trước

VTC14 | BÉ 2 TUỔI TÈ DẦM ƯỚT QUẦN ÁO, MẸ NHẪN TÂM DÌM CON XUỐNG NƯỚC ĐỂ TRỪNG PHẠT Trẻ nhỏ thường xuyên mắc lỗi và nhiều cha mẹ đã sử dụng các hình phạt nhằm...

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

Bình luận