Quốc tế kỳ vọng Việt Nam phát huy vai trò tích cực tại Hội đồng Bảo an | VTC14

Xuất bản 3 tháng trước

VTC14 | QUỐC TẾ KỲ VỌNG VIỆT NAM PHÁT HUY VAI TRÒ TÍCH CỰC TẠI HỘI ĐỒNG BẢO AN Tại khóa họp thứ 73 Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc hôm qua 7/6, Việt Nam - quốc gi...

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

Bình luận