Sông Tô Lịch được hồi sinh bằng công nghệ Nano, người dân thư thả câu cá.

Xuất bản 13 ngày trước

Sông Tô Lịch được hồi sinh bằng công nghệ Nano, người dân thư thả câu cá.

Chủ đề: ICT News

Xem thêm

Bình luận