Việt Thi P336 cùng Hailey P336 trổ tài sáng tác ngay trên xe lửa khiến mọi người há hóc miệng