Phát hiện 18 kho hàng có sản phẩm nghi là hàng cấm

Xuất bản 3 tháng trước

VTC1 | Đây là vụ việc phức tạp, với khối lượng hàng hóa lớn. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm đếm, phân loại, phối hợp với nhiều cơ quan chức ...

Chủ đề: